Rodinný dům na míru

Od první myšlenky až po realizaci

Projekční ateliér

Náš projekční ateliér se zabývá navrhováním širokým spektrem objektů v pozemní stavitelství. Poskytujeme komplexní zajištění služeb v oblasti urbanismu, architektury a infrastruktury od počáteční myšlenky až po realizaci celého projektu.

Zabýváme se především navrhováním rodinných domů, rezidenčních a bytových staveb a staveb průmyslové i občanské vybavenosti. Projekty zpracujeme ve všech stupních projektové dokumentace včetně zajištění veškerých stanovisek a stavebního povolení.

Pomůžeme Vám vyřešit i technologické a realizační postupy, zastavění těžce přístupných pozemků nebo složité rekonstrukce či přestavby. Kompletní návrhy děláme i na základě určených kritérií nebo stanoveného finančního rozpočtu na stavbu. Pro konzultaci Vašeho projektu nás neváhejte kontaktovat.

Jak to probíhá

Prvotní jednání, zaměření objektu či pozemku, průzkum možností zastavění a podoby objektu

Příprava projektu, zajištění potřebných podkladů pro návrh, tvorba studie

Po doladění a odsouhlasení studie investorem budou vyhotoveny výkresy pro odsouhlasení stavebního záměru majiteli sousedních pozemků a odborem územního plánování. Následuje zpracování stavební části projektové dokumentaci spolu s profesními částmi.

Žádost o vyjádření stanovisek dotčených orgánů se zapracovanými podklady od specialistů.

Po dokompletování projektové dokumentace spolu s vyjádřeními všech dotčených orgánů bude podána na stavební úřad.

Ukázky projektů

Moderní rodinný dům

Autoři: Ing. arch. Adam Fröhlich, Ing. arch. Anna-Maria Žílová

Při návrhu rodinného domu se vycházelo z konfigurace terénu, orientace vůči světovým stranám a stávající vegetace na pozemku. Velká okna na jižní fasádě jsou zapuštěna, aby se vyhnula přímému slunci. Atriový dům vymezuje prostor venkovní terasy, důležitého místa pro trávení času rodiny a vytváří hlavní pohledovou osu do zahrady. Zahrada klesá směrem k ulici a je odcloněna původními dřevinami. Jádrem domu je hala se subtilním schodištěm, které prochází třemi podlažími pomocí ocelových lanek. Hala je napojena na terasu a společenskou i pracovní část domu. Ve 2.NP se nachází obytné místnosti.

Rodinný dům ALSO

Dům v duchu minimalizmu. Při práci na studií byl kladen důraz na nalezení úsporného a čistého řešení domu, jak z hlediska jeho výrazu tak i dispozičního a konstrukčními řešení, aby nabízel vysokou kvalitu bydlení v podobě kontaktu se zahradou, orientací ke světovým stranám a zároveň aby se dům přizpůsobil představám jeho majitelů. Specifický požadavek byla celoročně krytá terasa, co se podařilo dosáhnout samotnou hmotou domu. 

Rodinný dům LOA

Dům pro mladou rodinu s krytým parkovacím stáním pro dvě auta v duchu čistých tvarů. Specifický požadavek byl umístit na přízemí saunu. Dalším přáním bylo, aby přízemí v budoucnu fungovalo jako samostatný byt, takže pracovnu je možno změnit na ložnici rodičů. Srdcem domova je hlavní obytný prostor, který tvoří obývací a kuchyňský kout s jídelnou

Moderní přízemní rodinný dům

Rodinný dům KOS

Moderní rodinný dům s tradičním krovem

Rodinný dům PLUTO

Rodinný dům s garáží

Rodinný dům ZAO

Rodinný dům bungalov s garáží

Pasivní rodinný dům

Novostavba rodinného domu v Jizerských horách

Vypracování  stavební části projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby. 

Apartmánové domy v Jizerských horách

Aparmánové domy umístěné v CHKO.
Vypracování stavební části dvoustupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby.

Kontaktujte nás

Chcete se na něco zeptat nebo si domluvit schůzku?


    ×