Rodinný dům na míru

Od první myšlenky až po realizaci

Projekční ateliér

Náš projekční ateliér se zabývá navrhováním širokým spektrem objektů v pozemní stavitelství. Poskytujeme komplexní zajištění služeb v oblasti urbanismu, architektury a infrastruktury od počáteční myšlenky až po realizaci celého projektu.

Zabýváme se především navrhováním rodinných domů, rezidenčních a bytových staveb a staveb průmyslové i občanské vybavenosti. Projekty zpracujeme ve všech stupních projektové dokumentace včetně zajištění veškerých stanovisek a stavebního povolení.

Pomůžeme Vám vyřešit i technologické a realizační postupy, zastavění těžce přístupných pozemků nebo složité rekonstrukce či přestavby. Kompletní návrhy děláme i na základě určených kritérií nebo stanoveného finančního rozpočtu na stavbu. Pro konzultaci Vašeho projektu nás neváhejte kontaktovat.

Jak to probíhá

Prvotní jednání, zaměření objektu či pozemku, průzkum možností zastavění a podoby objektu

Příprava projektu, zajištění potřebných podkladů pro návrh, tvorba studie

Po doladění a odsouhlasení studie investorem budou vyhotoveny výkresy pro odsouhlasení stavebního záměru majiteli sousedních pozemků a odborem územního plánování. Následuje zpracování stavební části projektové dokumentaci spolu s profesními částmi.

Žádost o vyjádření stanovisek dotčených orgánů se zapracovanými podklady od specialistů.

Po dokompletování projektové dokumentace spolu s vyjádřeními všech dotčených orgánů bude podána na stavební úřad.

Ukázky projektů

Moderní rodinný dům

Autoři: Ing. arch. Adam Fröhlich, Ing. arch. Anna-Maria Žílová

Při návrhu rodinného domu se vycházelo z konfigurace terénu, orientace vůči světovým stranám a stávající vegetace na pozemku. Velká okna na jižní fasádě jsou zapuštěna, aby se vyhnula přímému slunci. Atriový dům vymezuje prostor venkovní terasy, důležitého místa pro trávení času rodiny a vytváří hlavní pohledovou osu do zahrady. Zahrada klesá směrem k ulici a je odcloněna původními dřevinami. Jádrem domu je hala se subtilním schodištěm, které prochází třemi podlažími pomocí ocelových lanek. Hala je napojena na terasu a společenskou i pracovní část domu. Ve 2.NP se nachází obytné místnosti.

Rodinný dům ALSO

Dům v duchu minimalizmu. Při práci na studií byl kladen důraz na nalezení úsporného a čistého řešení domu, jak z hlediska jeho výrazu tak i dispozičního a konstrukčními řešení, aby nabízel vysokou kvalitu bydlení v podobě kontaktu se zahradou, orientací ke světovým stranám a zároveň aby se dům přizpůsobil představám jeho majitelů. Specifický požadavek byla celoročně krytá terasa, co se podařilo dosáhnout samotnou hmotou domu. 

Moderní rodinný dům

Rodinný dům LOA

Dům pro mladou rodinu s krytým parkovacím stáním pro dvě auta v duchu čistých tvarů. Specifický požadavek byl umístit na přízemí saunu. Dalším přáním bylo, aby přízemí v budoucnu fungovalo jako samostatný byt, takže pracovnu je možno změnit na ložnici rodičů. Srdcem domova je hlavní obytný prostor, který tvoří obývací a kuchyňský kout s jídelnou

Moderní přízemní rodinný dům

Moderní patrový rodinný dům

Moderní přízemní rodinný dům

Rodinný dům KOS

Moderní rodinný dům s tradičním krovem

Rodinný dům PLUTO

Rodinný dům s garáží

Rodinný dům ZAO

Rodinný dům bungalov s garáží

Pasivní rodinný dům

Kontaktujte nás

Chcete se na něco zeptat nebo si domluvit schůzku?