Project management

Kompletní řešení pro komerční a rozsáhlé záměry

Project management

Project management se aplikuje na složitější a finančně objemnější projekty, kde figuruje mnoho složitých procesů a překážek od počáteční myšlenky, přes tvorbu projektu a až po jeho úspěšné dokončení.

Hlavním úkolem je dodržení předem stanoveného požadavku na čas, kvalitu i náklady. Pro aktuální nabídku project managementu nás můžete kontaktovat.

Pět základních procesů projektového managementu

Analýza záměru

Na začátku rozebereme každý detail a problematiku Vašeho záměru. Vytvoříme jedinečný projekt, kde se promítnou Vaše představy a cíle. Pokud se na přednesení projektu usnese, že zcela nesplňuje všechny požadavky investora nebo se navrhnou změny, projekt je celý přepracován.

Plánování

V rámci plánování a hladkého průběhu celé realizace zpracujeme podrobný časový harmonogram podle kterého se všechno bude řídit. Dále stanovíme milníky, které budou označovat důležité cílové okamžiky, dokončení určité fáze nebo i celého projektu.

Realizace

V této fázi je důležitá především pečlivá koordinaci jednotlivých složek činností. Zodpovědný stavbyvedoucí po celou dobu pečlivě zaznamenávat do stavebního deníku provádění všech prací. Dodržení již stanovené kvality, rozpočtu a časového harmonogramu jsou zde samozřejmostí. Komunikace je na prvním místě, a to nejen uvnitř týmu, ale i s investorem.

Kontrolní dny

Kontrola staveb probíhá v určených dnech, v různých fázích projektu a za účasti investora. Jedním z úkolů kontroly jsou také případné zásahy nebo úpravy projektu, které pomohou myšlenky záměru co nejvíce zasadit do reality.

Předání dokončeného projektu

Při předání dokončeného díla provedeme rekapitulaci celého průběhu realizace. Součástí je také předání veškerých náležících dokumentů ke stavbě. Za celou realizaci ručíme my, a to i několikaletou zárukou.