Generální rekonstrukce

Rekonstrukce celého objektu

Vypracujeme kompletní projekt pro přestavbu vnitřní dispozice (nosných i nenosných konstrukcí), renovaci nebo výměnu technologického zařízení, revitalizaci funkčních částí objektu a návrh interiérového designu. Nedílnou součástí je také zajištění financování, případné dotace a stavebního povolení. Projekt zpracováváme vždy na základě předem stanoveného rozpočtu a také s ohledem na podmínky získání dotace.

V tomto směru se zabýváme především komerčními a obytnými celky – bytové domy, mateřské, základní i střední školy, obecní a úřední budovy, historické budovy apod.

Realizaci dokážeme naplánovat a provést v různých termínech na míru potřeb nebo možností investora. Vše probíhá na základě předem vypracovaného harmonogramu včetně stanovených kontrolních dní staveniště s investorem a jeho technickým dozorem.