Demolice a zemní práce

Kvalifikované a komplexní služby

Demolice a zemní práce

Demolice a zemní práce zajišťujeme pro celí středočeský region i město Praha. Provádíme demolice, havárie, zemní práce, odvoz a recyklace stavebních odpadů.

Demolice a havárie

Tuto službu zajišťuje naše specializovaná stavební mechanizace a zkušení předáci, díky kterým můžeme poskytnou kvalifikované služby v oblasti demolic a bouracích prací. V rámci komplexních služeb zpracujeme projekt i s technologickým postupem na odstranění objektu, následně provedeme celou akci v souladu se stavebním zákonem a s nejvyšším ohledem na okolní prostředí dané stavby i ekologii. 

Dle dostupnosti stavby a dalších okolností je použita strojní mechanizace, která je vhodná na železobetonové, betonové, zděné, či ocelové konstrukce. Pokud nelze kvůli nepřístupnosti či velikosti daného objektu použít těžkou strojní techniku, lze objekt demolovat ručním či postupným bouráním za pomoci menší techniky. Zabýváme se také havarijními situacemi a vyprošťováním. 

Zemní práce

Zabýváme se především složitějšími výkopovými a zemními pracemi při zakládání či demolici staveb. Provádíme výkopové a zemní práce v širokém spektru služeb. Zemní práce zahrnují například přípravné práce pro stavbu, úpravy terénu, zásypy, výkopy a další činnosti. Disponujeme těžkou i lehkou strojní technikou v širokém spektru, 

Odvoz a recyklace stavebních odpadů

U veškerého stavebního odpadu (i nebezpečného) zajistíme zpracování, odvoz i jeho ekologickou likvidaci s veškerými dokumenty.